دسته: رساله

۱

برنامه فیزیکی مجتمع تفریحی توریستی فرهنگی

یک مجموعه ی خدماتی، همچون مجموعه تفریحی توریستی فرهنگی ترکیبی از عناصر مختلف است که کارایی هر یک از این اجزا، معلول اجزای کوچک تر مجموعه بشمار می آیند، به این معنا که فعالیت مطلوب هر یک از بخش های کوچک تر مجموعه در نهایت منجر به کارایی مطلوب کل مجموعه خواهد بود. برای رسیدن...

۰

رساله خانه سالمندان

با فرارسیدن دوره سالخوردگی و بروز تغییرات جسمانی، قابلیت‌ها و توانایی‌های فرد محدود شده و حتی در مواردی تعدادی از سالمندان با بروز بیماری های روانی یا حرکتی قادر به انجام کارهای عادی و روزمره خود نیستند و شرایط زندگیشان با مشکلات عدیده ای روبرو میشود، به گونه ای که در مواردی رسیدگی به این...

۰

رساله مجموعه فرهنگی تفریحی

یکی از مسائلی که امروزه بسیار حائز اهمیت است ایجاد محیطی امن و سالم جهت گذران اوقات فراغت افراد بخصوص جوانان و نوجوانان است که منجر به ارتقاء نشاط و سرزندگی در جامعه میشود. یکی از این فضاهای سالم مجموعه های فرهنگی تفریحی هستند که علاوه بر پرکردن اوقات فراغت جوانان به بهترین شکل ممکن،...